Vračilo blaga

Vračilo blagaPravice in obveznosti v tem primeru določa Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot).

Kupec lahko v 14 dneh vrne kupljeno blago brez navedbe razloga

Po ZVPot ima kupec pravico, da blago (tudi v primeru nakupa na spletu) vrne, trgovcu pa ob tem ni dolžan navesti razloga. Transportne stroške vračila v takem primeru prevzame kupec sam.

Konkretno pri pogodbah na daljavo in s tem spletnih nakupih ima kupec 14 dni časa, da obvesti trgovca, da odstopa od pogodbe. Za začetek odstopnega roka se šteje dan, ko kupec pridobi blago, pri spletnih nakupih storitev pa dan sklenitve pogodbe.


Obstajajo pa nekatere izjeme, pri katerih kupec nima pravice do odstopa od pogodbe (če ni dogovorjeno drugače):

  • pri spletnih nakupih blaga ali storitev, katerih cena je odvisna od nihanj na trgu in na katera trgovec nima vpliva,

  • pri nakupu blaga, ki je izdelano po natančnih navodilih kupca,

  • pri nakupu blaga, ki je hitro pokvarljivo,

  • pri nakupu časopisov in periodičnega tiska,

  • vračilo ni možno za digitalne nosilce in digitalne datoteke,

  • ter nekaterih drugih oblikah blaga, ki jih določa 43.č člen zakona ZVPot.


Če kupec vrne blago pred iztekom 14-dnevnega roka, se šteje, da ga je vrnil pravočasno. Pri tem lahko trgovec zadrži vračilo denarja, dokler kupec ne predloži dokaza, da je blago poslal nazaj, oziroma do prevzema vrnjenega blaga vračilo denarja se izvede v roku (30) tridesetih dneh na vaš TRR.